0303-933 65

Integritetspolicy för Kungälv Longstay, samt hur vi använder cookies

 

  1. På Kungälv Longstay behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, övernattar hos oss och utnyttjar tjänster som vi tillhandahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, här nedan (GDPR). 

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.
Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  1. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter 

Vårt företag Kungälv Longstay (Sol & Sand i Kungälv AB), org. nr. 556790-0328, Färjevägen 3, 442 31 Kungälv, tlf. +46 (0)303-933 65, e-post kontakt@kungalvlongstay.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

  1. Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse. 

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

  1. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål 

Vi kan komma att kontakta dig via sociala medier efter ditt samtycker eller i enlighet med befintliga kundrelationer. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Vår basis för detta är samtycke eller legitima intressen. Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka epost till kontakt@kungalvlongstay.se

  1. Behandling av personuppgifter för andra ändamål 

Om du kontaktar oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar. Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta. 

  1. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta. För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning. 

  1. Dina rättigheter 

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet. För att tillämpa dina rättigheter kontakta oss på kontakt@kungalvlongstay.se. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du. Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för det, har du frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta Lotta Westerberg som är ansvarig för alla frågor som rör datasäkerheten på Kungälv Longstay kontakt@kungalvlongstay.se 0303-933 65.

  1. Cookies 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt. En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies. Kungalv Longstay kan också komma att använda en tredjeparts cookies. Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

  1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter.  Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.

Uppdaterad 2020